સામગ્રી પર જાઓ

1 ના 2

અદ્યતન રોટરી તેલ નિષ્કર્ષણ સાધનો

નિયમિત ભાવ
Rs. 225,000.00
વેચાણ કિંમત
Rs. 225,000.00
નિયમિત ભાવ
Rs. 225,000.00
ક્ષમતા: 5 ટન/દિવસ સુધી
સ્ક્રૂની સંખ્યા: કોલ્ડ પ્રેસ્ડ
મશીનનો પ્રકાર: કોલ્ડ પ્રેસ
ક્ષમતા 50 kg કલાકની 10hp મોટર

Delivery

All Over India Delivery

Dimensions

6*6*10 Feet

Warranty

1 Year Complete Warranty

Advanced Rotary Oil Extraction Equipment - Shriram Associates
ક્ષમતા: 5 ટન/દિવસ સુધી
સ્ક્રૂની સંખ્યા: કોલ્ડ પ્રેસ્ડ
મશીનનો પ્રકાર: કોલ્ડ પ્રેસ
ક્ષમતા 50 kg કલાકની 10hp મોટર

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
 • यदि मेरा उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खराब हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

  यदि आपको उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के साथ कोई समस्या आती है तो आप हमारी ग्राहक सहायता से संपर्क कर सकते हैं।

 • इन उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरणों के लिए कितने रखरखाव की आवश्यकता है?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण एक कम या गैर-रखरखाव वाली मशीन है।

 • क्या आप उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए वारंटी प्रदान करते हैं?

  एडवांस्ड रोटरी ऑयल एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स या एबीबी की मोटरों पर 3 साल की वारंटी है। उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के सभी प्रमुख भागों पर 1 वर्ष की वारंटी है।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए आप किस प्रकार की बिक्री उपरांत सहायता प्रदान करते हैं?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के साथ कोई बड़ी समस्या होने पर हम अपने तकनीशियन को भेजते हैं।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण कैसे भेजे जाते हैं?

  हमने कई परिवहन जैसे वीआरएल लॉजिस्टिक्स या स्थानीय माल ढुलाई कंपनियों आदि के साथ गठजोड़ किया है।

 • मैं उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खरीदने का ऑर्डर कैसे दूं?

  आप हमारी वेबसाइट पर उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान कर सकते हैं या हमें 8698620368 पर कॉल कर सकते हैं।

 • क्या उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खरीदने के लिए वित्तपोषण उपलब्ध है?

  नहीं, वर्तमान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए कोई वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान विकल्प क्या उपलब्ध हैं?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान विकल्प जो हम स्वीकार करते हैं वे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और बैंक हस्तांतरण।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण भेजने में कितना समय लगता है?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण भेजने में 3-8 दिन लगते हैं।

 • तमिलनाडु में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी लागत कितनी है?

  तमिलनाडु में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी लागत परिवहन सेवा प्रदाता पर निर्भर करती है।

 • क्या हमें राजस्थान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी मिल सकती है?

  हम राजस्थान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण वितरित कर सकते हैं।

 • क्या हमें महाराष्ट्र में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण का डेमो देखने को मिल सकता है?

  यदि आपके महाराष्ट्र में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण उपलब्ध है, तो हम आपको मशीन चलाने वाले किसी व्यक्ति से जोड़ देंगे। अन्यथा आप अकोला में हमारे विनिर्माण संयंत्र का दौरा कर सकते हैं

 • यदि मेरा उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खराब हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

  यदि आपको उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के साथ कोई समस्या आती है तो आप हमारी ग्राहक सहायता से संपर्क कर सकते हैं।

 • इन उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरणों के लिए कितने रखरखाव की आवश्यकता है?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण एक कम या गैर-रखरखाव वाली मशीन है।

 • क्या आप उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए वारंटी प्रदान करते हैं?

  एडवांस्ड रोटरी ऑयल एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स या एबीबी की मोटरों पर 3 साल की वारंटी है। उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के सभी प्रमुख भागों पर 1 वर्ष की वारंटी है।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए आप किस प्रकार की बिक्री उपरांत सहायता प्रदान करते हैं?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के साथ कोई बड़ी समस्या होने पर हम अपने तकनीशियन को भेजते हैं।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण कैसे भेजे जाते हैं?

  हमने कई परिवहन जैसे वीआरएल लॉजिस्टिक्स या स्थानीय माल ढुलाई कंपनियों आदि के साथ गठजोड़ किया है।

 • मैं उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खरीदने का ऑर्डर कैसे दूं?

  आप हमारी वेबसाइट पर उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान कर सकते हैं या हमें 8698620368 पर कॉल कर सकते हैं।

 • क्या उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण खरीदने के लिए वित्तपोषण उपलब्ध है?

  नहीं, वर्तमान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए कोई वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान विकल्प क्या उपलब्ध हैं?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के लिए भुगतान विकल्प जो हम स्वीकार करते हैं वे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और बैंक हस्तांतरण।

 • उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण भेजने में कितना समय लगता है?

  उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण भेजने में 3-8 दिन लगते हैं।

 • तमिलनाडु में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी लागत कितनी है?

  तमिलनाडु में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी लागत परिवहन सेवा प्रदाता पर निर्भर करती है।

 • क्या हमें राजस्थान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण की डिलीवरी मिल सकती है?

  हम राजस्थान में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण वितरित कर सकते हैं।

 • क्या हमें महाराष्ट्र में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण का डेमो देखने को मिल सकता है?

  यदि आपके महाराष्ट्र में उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण उपलब्ध है, तो हम आपको मशीन चलाने वाले किसी व्यक्ति से जोड़ देंगे। अन्यथा आप अकोला में हमारे विनिर्माण संयंत्र का दौरा कर सकते हैं

 • What should I do if my Advanced Rotary Oil Extraction Equipment breaks down?

  You can reach out to our customer support in case you face any issue with Advanced Rotary Oil Extraction Equipment.

 • How much maintenance is required for these Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  The Advanced Rotary Oil Extraction Equipment is a low or non maintenance machine.

 • Do you offer a warranty for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  The motors of Crompton Greaves or ABB in Advanced Rotary Oil Extraction Equipment have 3 years of warranty. All the major parts of Advanced Rotary Oil Extraction Equipment has 1 year warranty.

 • What kind of after-sales support do you offer for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  We send our technician in case there is any major issue with Advanced Rotary Oil Extraction Equipment.

 • How are the Advanced Rotary Oil Extraction Equipment shipped?

  We have tie ups with multiple transport like Vrl Logistics or Local freight companies etc.

 • How do I place an order to purchase Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  You can make payment for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment on our website or call us on 8698620368.

 • Is financing available for purchasing Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  No. Currently there is no financing available for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment.

 • What are the payment options available for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  The payment options for Advanced Rotary Oil Extraction Equipment we accept are credit card, debit card, upi and bank transfer.

 • How much time does it take to dispatch the Advanced Rotary Oil Extraction Equipment?

  It takes anywhere between 3-8 days to dispatch Advanced Rotary Oil Extraction Equipment.

 • How much is the delivery cost of Advanced Rotary Oil Extraction Equipment in Tamil Nadu?

  The delivery cost of Advanced Rotary Oil Extraction Equipment in Tamil Nadu depends on the transport service provider.

 • Can we get the delivery of Advanced Rotary Oil Extraction Equipment in Rajasthan?

  We can deliver the Advanced Rotary Oil Extraction Equipment in Rajasthan.

 • Can we get to see the demo of Advanced Rotary Oil Extraction Equipment in Maharashtra?

  If the Advanced Rotary Oil Extraction Equipment is available in your Maharashtra, we will connect you with someone who is running the machine. Else you can visit our manufacturing plant in Akola

Customer Reviews

Based on 10 reviews
10%
(1)
90%
(9)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Pooja Jain
Empowering Farmers: Rotary Oil Extraction Machine Simplifies Farming!

With the advanced rotary oil extraction machine, farming has never been easier! This machine streamlines the oil extraction process, allowing us to focus on other aspects of farming...

V
Vikram Singh
Innovation at Work: Advancing Oil Extraction with Rotary Oil Extraction Equipment!

Our village is witnessing a revolution in oil extraction with the advanced rotary oil extraction equipment! This machine combines cutting-edge technology with efficient rotary oil extraction methods...

N
Neha Mishra
Maximizing Yield, Minimizing Effort: Rotary Oil Extraction Machine!

Say goodbye to manual labor – the advanced rotary oil extraction machine does it all! This versatile machine streamlines the oil extraction process, delivering maximum yield with minimal effort...

P
Priya Sharma
Revolutionizing Oil Extraction: Advanced Rotary Oil Extraction Equipment

Our village has embraced innovation with the advanced rotary oil extraction equipment! This rotary cold oil press machine is a game-changer for farmers like us...

A
Ankit Verma
तेल निष्कर्षण में क्रांतिकारी बदलाव: उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण

हमारे गांव ने उन्नत रोटरी तेल निष्कर्षण उपकरण के साथ नवाचार को अपनाया है! यह रोटरी कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन हमारे जैसे किसानों के लिए एक गेम-चेंजर है...